E-overheid en verminderen van regeldruk

Verbeteren van de dienstverlening aan de ondernemer. Via een scrum aanpak wordt in gezamenlijkheid met ondernemers, branche-organisaties, toezichthouders, wetgevers, locale- en regionale overheden gewerkt aan met ICT-ondersteunde oplossingen.

Ik help u graag verder met uw uitdagingen ten aanzien van de E-overheid en regeldruk. Stuurt u gerust een bericht en dan kijken we hoe ik u verder kan helpen.

Contact?

Heeft u een project waarbij ik kan helpen of wilt u eens van gedachten wisselen? Stuur mij een vrijblijvend bericht!